1           AVG Privacyverklaring

Privacy is belangrijk en dat vinden wij van Didrone ook. Didrone houdt van transparante en open communicatie. De hierna beschreven toelichting geeft u, conform de geldende AVG, inzicht hoe Didrone met uw gegevens omgaat.

1.1            Persoonsgegevens die worden verwerkt

Didrone kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u direct of indirect gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze bijvoorbeeld zelf heeft verstrekt.

Didrone kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw bankgegevens;
  • De door u verdere verstrekte informatie.
1.2            Waarom hebben wij uw gegevens nodig

Didrone verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Didrone uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

1.3            Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Didrone bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

1.4            Delen met anderen

Didrone verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Didrone zal nooit uw gegevens doorverkopen aan derden. Didrone heeft bijvoorbeeld aan Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

1.5            Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar avg@didrone.nl. Didrone zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

1.6            Algemene privacyverklaring

Didrone neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Didrone maakt gebruik van een betrouwbaar certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met dhr. D. van Unen via het e-mailadres avg@didrone.nl.